Regulamin sklepu internetowego Iron-lady.pl

WARUNKI OGÓLNE

 1.        Właścicielem sklepu internetowego iron-lady.pl jest firma Red Chili Pepper Company Mikołaj Bielawski. NIP:7412139113 , REGON:366836893 .
 2.        Właściciel sklepu: Mikołaj Bielawski, Plac Tysiąclecia 11/19, 14-100 Ostróda.
 3.        Ceny towarów znajdujących się w sklepie są podane w złotych polskich oraz są cenami brutto. Sklep iron-lady.pl nie jest płatnikiem VAT – korzysta ze zwolnienia na podstawie nie przekroczenia progu wysokości obrotu.
 4.        Sklep iron-lady.pl dokonuje sprzedaży wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
 5.        Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

REGULAMIN ZAKUPÓW

 1.        Zamówienie można składać bez rejestracji ( w takim przypadku klient niema możliwości wglądu w status swojego zamówienia ani historii poprzednich zamówień ).
 2.        Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, które wzbudzają wątpliwości ( na przykład niekompletne dane potrzebne do realizacji zamówienia ).
 3.        Zamówienia można składać rejestrując swoje konto na stronie sklepu.
 4.        W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Użytkownik który dokonał rejestracji może logować się do systemu sklepu w celu składania zamówień. Po każdym złożonym zamówieniu, wysyłana jest do klienta wiadomość mailowa, informująca o treści zamówienia, wybranym sposobie płatności, kosztach oraz danych operatora sklepu.
 5.    Klienci pragnący otrzymać potwierdzenie zakupu – mają możliwość pobrać fakturę dostępną w panelu klienta.
 6.    Warunkiem prawidłowej rejestracji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora sklepu, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 144, poz. 1204).
 7.    Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 8.    Sklep zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej z klientem w celu potwierdzenia zamówienia lub danych.
 9.    Sklep zastrzega, iż w przypadku braku możliwości kontaktu z klientem, realizacja zamówienia może się opóźnić.
 10.    Sklep iron-lady.pl prowadzi sprzedaż wyłącznie w trybie wysyłkowym.

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1.    Płatności za zamówienie można dokonać poprzez:

- przelew bankowy na konto: 58 1950 0001 2006 0019 5873 0001 – Idea Bank

Red Chili Pepper Company Mikołaj Bielawski

Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 11/19 , 14-100 Ostróda.

- platformę przelewy24

 

 

 1.    W przypadku przelewu bankowego w tytule przelewu należy podać numer zamówienia ( W przypadku nie podania numeru zamówienia sklep iron-lady.pl może opóźnić realizację zamówienia ).

KOSZTY PRZESYŁKI

 1.    Koszty przesyłki ponosi kupujący. Kupujący ma następujące możliwości wysyłki:

-5,20 zł – Przedpłata na konto, wysyłka listem poleconym ekonomicznym, Poczta Polska.

-6,80 zł – Przedpłata na konto, wysyłka listem poleconym priorytetowym, Poczta Polska.

 1.    kupując towar nabywca udziela sprzedającemu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy z pocztą na dostarczenie przesyłki.
 2.    Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych, jednak zazwyczaj przesyłka przychodzi po kilku dniach od zamówienia.
 3.    Koszty wysyłki zamówień, ponosi sklep iron-lady.pl w przypadku:

-zamówienia powyżej 50 złotych z przedpłatą na konto, listem poleconym ekonomicznym,

-reklamacji,

-rękojmi.

 1.    Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności listonosza sporządzić protokół zgłoszenia szkody oraz zgłosić nam ten fakt.
 2.    Sklep iron-lady.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową, wyłącznie na terenie Polski.

 

OCHRONA DANYCH

 1.    Każdy użytkownik sklepu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawienia. W celu edycji danych klient loguje się na swoje konto, które zostało zarejestrowane na stronie iron-lady.pl.
 2.    W celu zaprzestania przetwarzania danych klient jest zobowiązany do przesłania drogą elektroniczną prośby o usunięcie swoich danych osobowych z bazy danych. Adres mailowy sklepu: sklep@iron-lady.pl . Administrator usunie dane klienta niezwłocznie po otrzymaniu takiego zgłoszenia.
 3.    Sklep iron-lady.pl gromadzi dane użytkowników rejestrujących się na stronie sklepu.
 4.    Gromadzone dane to: Imię i nazwisko, adres dostawy, dane kontaktowe, w przypadku firm również nazwę firmy.
 5.    Dane klientów są używane do realizacji zamówień przez nich składanych oraz do wysyłania materiałów reklamowych poprzez tak zwany „newsletter”.
 6.    Klient może niewyrazić zgody zgody na otrzymywanie newslettera już w procesie rejestracji na stronie sklepu jak również w dowolnym momencie. W celu rezygnacji z newslettera należy zgłosić rezygnację drogą mailową.
 7.    Podane dane przez klienta są dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień składanych na stronie iron-lady.pl.

 

 

ZWROT TOWARU

 1.    Klient ma prawo do zwrotu towaru, bez podania przyczyny do 30 dni od dnia otrzymania zamówienia.
 2.    Aby dokonać zwrotu należy wysłać na maila sklepu ( sklep@iron-lady.pl ) pismo zaświadczające odstąpienie od umowy kupna/sprzedaży wraz z podaniem numeru zamówienia.
 3.    Zwrot towaru do sklepu, dokonywany jest na koszt osoby kupującej. Sklep dokonuje zwrotu na konto bankowe klienta, niezwłocznie po otrzymaniu zwróconej i nieuszkodzonej przesyłki, lecz nie później niż do 14 dni.
 4.    Jeśli klient wybrał inny sposób dostarczenia przysyłki niż najtańszy możliwy oferowany przez sklep iron-lady.pl , sklep nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5.    Sklep iron-lady.pl nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 6.    Zwrot kosztów za zamówienie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem konta bankowego.

 

REKLAMACJA

 1.    Jeśli otrzymane towary są niezgodne z zamówionymi, prosimy o przesłanie takiej informacji mailem na: sklep@iron-lady.pl.
 2.    W wiadomości prosimy o podanie numeru zamówienia, którego reklamacja dotyczy.
 3.    Rozpatrzenie reklamacji trwa do 2 dni roboczych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000r. Dz. U. nr 22 poz. 271.